เจ้าพ่อยี่กอฮง จากคนธรรมดาสู่“เทพเจ้าหวยองค์แรกแห่งสยามประเทศ”

เจ้าพ่อยี่กอฮง ผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าหวยของไทย ก่อนที่ท่านจะถูกยกย่องให้กลายเป็นเทพเจ้าหวยนั้น ท่านคือใคร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร วันนี้กระผ...