นีเยปิ วันแห่งความเงียบ เทศกาลปีใหม่ของบาหลี

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ นายฝันเล่าเรื่อง จะพาทุกท่าน บินข้ามฟ้าออกจากเมืองไทย ไปเที่ยว 1 ในเทศกาลที่ขึ้นชื่อของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่ทุกคนใน...