ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อ่านชัด ๆ ข้อกำหนดในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อ่านชัด ๆ ข้อกำหนดในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 นายฝันรายงาน นำการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...