หลวงพ่อทองคำ หลวงพ่อที่ถูกหล่อด้วยทองคำทั้งองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลวงพ่อทองคำ หรือ พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร หลวงพ่อที่ถูกหล่อด้วยทองคำทั้งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานอยู่ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ว...