ฝันว่ามีคนเอาเด็กมาให้ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ก็รับมาเลี้ยงด้วยความเต็มใจ

ฝันว่ามีคนเอาเด็กมาให้ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ก็รับมาเลี้ยงด้วยความเต็มใจ สวัสดีครับ . . . ทุกท่าน การมีลูก หรือมีบุตร หลายครอบครัวที่อยากมี ก็...