ฝันเห็นทาก ที่คลืบคลานเข้ามาหาอย่างช้า ๆ

ฝันเห็นทาก สามารถทำนายทายทักว่าอะไรกันนั้น วันนี้ตัวกระผม นายฝัน เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ฝันของทุกท่าน จะมาบอกคำทำนายนั้นให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ   ฝั...