ฝันว่าฝนตก ตกหนักไหม ก็ขนาดที่ว่า น้ำท่วมแล้วมาทำงานสาย

ฝันว่าฝนตก ตกหนักไหม ก็ขนาดที่ว่า น้ำท่วมแล้วมาทำงานสาย สวัสดีครับ . . . ทุกท่าน ช่วงนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย เช้าฝนตก เย็นฝนตก ซึ่งหากเกิ...