ฝันเห็นไข่ ไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ 

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับใครก็ตาม ที่ได้นอนหลับไปแล้ว ฝันเห็นไข่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น ไข่เป็ด หรือไข่ไก่ สามารถทำนายทายทักว่าอะไรกันนั้น วันนี้ตัวกระผม นาย...