ฝันเห็นไม้กางเขน ที่ใช้เป็นเครื่องหมาย ของศาสนาคริสต์

ฝันเห็นไม้กางเขน ที่ใช้เป็นเครื่องหมาย ของศาสนาคริสต์ สวัสดีครับ . . . ทุกท่าน ไม้กางเขน คือ เครื่องหมายของศาสนาคริสต์ ที่ใช้เป็นเครื่องหมาย ของศาสนาค...