ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ สวรรค์ชั้นสุดท้ายที่ถูกปกครองโดยเทพและมาร

ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ สวรรค์ชั้นสุดท้ายที่ถูกปกครองโดยเทพและมาร

สวัสดีครับ วันนี้กระผม นายฝันเล่าเรื่อง จะมาเล่าเรื่องที่นับว่าเป็นความเข้าใจผิดของใครหลายคนมานานพอสมควร ว่าสวรรค์ของเรามีทั้งหมด 7 ชั้น แต่จริงๆ แล้วตามคติความเชื่อของโบราณนั้น สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกา, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิตา, นิมมานรดีเทว และปรนิมมิตวสวัตตีเทว ซึ่งในวันนี้กระผมจะมาเล่าสวรรค์สุดท้าย นั่นก็คือชั้นที่ 6 ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ ให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ ไปอ่านกันเลย

 

ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ คือสวรรค์ชั้นที่ 6 เป็นชั้นสุดท้าย และสูงสุดของแดนสุขาวดี อยู่สูงขึ้นไปจากชั้นนิมมานรดี 42,000 โยชน์ เทวดาในชั้นนี้ ไม่ว่าจะเทพบุตรหรือเทพธิดา เวลาใดที่ปรารถนาจะเสวยในกามคุณ ก็มีเทวดาที่รู้ใจเนรมิตให้ เมื่อได้เสวยกามคุณสมความปรารถนาแล้ว สิ่งที่เนรมิตมาก็จะสิ้นไป ทำให้ไม่มีคู่ครองเหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นอื่น ๆ พวกวิมาน ทิพยสมบัติ และร่างกาย ของเทวภูมิชั้นนี้มีความสวยงาม ประณีต มากที่สุดในบรรดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น และยังมีอายุยาวกว่าประมาณ 4 เท่า เพราะเป็นภูมิที่สูงสุดของเทวดา

 

ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ

เทวภูมิชั้นนี้ เป็นที่สถิตอยู่ของเหล่าเทพยดาจำพวกมารทั้งหลาย โดยมีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช และสมเด็จพระปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช คอยปกครอง จึงได้ชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ ซึ่งหมายถึง ภูมิที่อยู่แห่งทวยเทพ

โดยอำนาจปกครองไม่ได้อยู่แต่เฉพาะเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้น 6 เท่านั้น แต่ยังมีอำนาจปกครองทั่วไปถึงสวรรค์ชั้นต่ำลงอีก 5 ชั้นด้วย คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และมีการปกครองที่แตกต่างจากเทวภูมิอื่น คือแบ่งเป็น 2 แดน อยู่กันฝ่ายละแดน มีเขตแดนกั้นระหว่างกลาง ต่างฝ่ายต่างอยู่ หากมีกิจจำเป็นจึงจะไปมาหาสู่แก่กัน

 

แดนเทพ มีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช ทรงเป็นพระเทวาธิราช ปกครอง

แดนมาร มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ปกครอง

ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ

เมื่อเทียบเวลาระหว่างโลกมนุษย์ กับ สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีภูมิแล้ว 1,600 ปีในมนุษย์ เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวาวัตตี

ทางไปสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

ผู้ที่จะมาอุบัติในสวรรค์ชั้นนี้ ต้องอุตส่าห์ก่อสร้างกองการกุศลให้ยิ่งใหญ่
อบรมจิตใจให้สูงส่งด้วยคุณธรรม เมื่อจะให้ทานรักษาศีล ก็ต้องบำเพ็ญอย่างจริงจัง
ด้วยศรัทธาอย่างยิ่งยวดและถูกต้อง และผลวิบากแห่งทานและศีลอันสูงยิ่งเท่านั้น
จึงจะบันดาลให้ไปอุบัติสวรรค์ชั้นนี้ได้

ในทานสูตรกล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดทำทาน โดยไม่ได้คิดว่าทำทานตามฤาษีในอดีตที่เคยทำมา แต่คิดว่าทำทาน
เพื่อให้จิตเกิดความปลาบปลื้มปิติในบุญที่ทำ เมื่อตายลง ย่อมไปเกิดเป็นเทวดา
ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี”

 

สรุป

ปรนิมมิตวสวัตตีเทวภูมิ คือสวรรค์ชั้นที่ 6 เป็นชั้นสุดท้าย เมื่อเทียบเวลาระหว่างโลกมนุษย์ กับ สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีภูมิแล้ว 1,600 ปีในมนุษย์ เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นนี้ การปกครองถูกแบ่งเป็น 2 เขตแดนคือ แดนเทพและแดนมาร โดย แดนเทพ มีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช ทรงเป็นพระเทวาธิราช ปกครอง และแดนมาร มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ปกครอง พวกวิมาน ทิพยสมบัติ และร่างกาย ของเทวภูมิชั้นนี้มีความสวยงาม ประณีต มากที่สุดในบรรดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น และยังมีอายุยาวกว่าประมาณ 4 เท่า เพราะเป็นภูมิที่สูงสุดของเทวดานั่นเอง

 

ขอบคุณเรื่องจาก dmc.tv

*** ล้านความฝัน พันเรื่องเล่า ล้อมวงเข้ามา เดี๋ยวนายฝันจะบอกเอง ***
คลิ๊ก >>> ทำนายฝัน <<<

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

 

อ่านเรื่องของนายฝันอื่น ๆ

ฝันเห็นไข่ ไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่

ฝันว่าได้จับดาบ ฟาดฟันใส่ศัตรูที่เข้ามาทำร้าย

วิชาแปลงร่างเป็นจระเข้ วิชาแปลงร่างที่สาบสูญ

จาตุมหาราชิกาภูมิ สวรรค์ชั้นแรกกับเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ 4 พระองค์

ดวงชะตาดี 4 ราศีดวงดีสวนกระแสชาวบ้านจาก หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม