ดุสิตาภูมิ ภูมิของพระศรีอริยะเมตไตรย พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป

สวัสดีครับ วันนี้กระผม นายฝันเล่าเรื่อง จะมาเล่าเรื่องที่นับว่าเป็นความเข้าใจผิดของใครหลายคนมานานพอสมควร ว่าสวรรค์ของเรามีทั้งหมด 7 ชั้น แต่จริงๆ แล้วตามคติความเชื่อของโบราณนั้น สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกา, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิตา, นิมมานรดีเทว และปรนิมมิตวสวัตตีเทว ซึ่งในวันนี้กระผมจะมาเล่าสวรรค์ชั้นที่ 4 ดุสิตาภูมิ ให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ ไปอ่านกันเลย

ดุสิตาภูมิ

 

สวรรค์ชั้นที่ 4 ดุสิตาภูมิ ห่างไกลจากสวรรค์ชั้น 3 ยามาภูมิ ขึ้นไปประมาณ 42,000 โยชน์ เป็นแดนสุขาวดี ที่สถิตอยู่แห่งปวงเทวดาผู้ไม่มีความทุกข์ ปราศจากความร้อนใจ มีแต่ความยินดี และ ความแช่มชื่น อีกทั้งยังเป็นภูมิที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ก่อนที่จะไปบังเกิดในมนุษยโลก และ บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงผู้ที่จะลงไปเกิดเป็นอัครสาวกก็อยู่ชั้นนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเทวดาที่อยู่ในชั้นดุสิตานี้ จึงนับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาในภูมิอื่น ๆ โดยมี สมเด็จพระสันดุสิตเทวาธิราช ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเทวาธิบดี

 

เมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์ กับสวรรค์ชั้นดุสิตาแล้ว จะได้ 400 ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิ

 

สำหรับชั้นดุสิตา เป็นเทพนครที่ตั้งกลางนภากาศ มีปราสาทวิมานอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน

– รัตนวิมาน คือ วิมานแก้ว
– สุวรรณวิมาน คือ วิมานทอง
– รชตวิมาน คือ วิมานเงิน

ดุสิตาภูมิ

ปราสาทวิมานเหล่านี้ ตั้งอยู่เรียงรายเป็นระเบียบสวยงาม แต่ละวิมานเป็นปราสาททิพย์ มีความวิจิตรตระการเกินบรรยาย มีรัตนปราการกำแพงแก้วล้อมรอบทุก ๆ วิมาน รัศมีรุ่งเรือง ส่วนเทวสถานชั้นนี้ มีสระโบกขรณี และ สวนขวัญอุทยานทิพย์อีกมากมาย ไว้เที่ยวพักผ่อนให้ได้รับความชื่นบานเริงสราญ

ปวงเทพเจ้าทั้งหลาย ผู้เคยได้สร้างกามาวจรกุศลกรรมและผลวิบากแห่งกามาวจรกุศลกรรม ชักนำให้มาอุบัติเกิด ณ โลกสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมินี้ แต่ละองค์มีความสง่างามกว่าเหล่าเทวดาชั้นต่ำ ๆ มีจิตใจรู้บุญรู้ธรรมเป็นอย่างดี มีจิตยินดีต่อการที่จะได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นยิ่งนัก ซึ่งในทุกวันธรรมสวนะ ปวงเทพเจ้าเหล่าดุสิตาภูมินี้ จะมีประชุมฟังธรรมกันอยู่เสมอ โดยมีสมเด็จพระสันดุสิตเทวาธิราช ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเทพยสภาบดี เพราะพระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้เป็นพหูสูต เป็นผู้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก จึงทรงมีพระอัธยาศัยน้อมไปในการแสดงธรรมและสดับตรังฟังพระธรรมเทศนา

ปัจจุบันนี้ สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย พระโพธิสัตว์ผู้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในหมูพุทธบริษัทว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันตรกัปที่ 13 แห่งภัทรกัปนี้ ก็สถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้ และมักได้รับอาราธนาให้เป็นองค์แสดงธรรมโปรดเหล่าเทพบริษัทในดุสิตสวรรค์นี้อยู่เสมอ

ดุสิตาภูมิ

ทางไปสวรรค์ชั้นดุสิต

ต้องอุตส่าห์พยายามสร้างบุญกุศล ชอบสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่ออบรมปัญญาให้เจริญผ่องใส
ไม่หวั่นไหวโยกคลอน ในการประกอบกุศล ไม่เป็นผู้มัวเมาประมาทในวัยและชีวิตของตน เร่งสร้างกุศล เช่น
บำเพ็ญทาน และรักษาศีลเป็นนิตย์

ในทานสูตรกล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ทานโดยไม่คิดว่าทำตามบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เคยทำมาจนเป็นประเพณี
แต่ให้ทานโดยคิดว่าเราหุงหากิน สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ได้หุงหากิน ถ้าเราไม่ให้ทาน
ก็เป็นสิ่งไม่ควรอย่างยิ่ง
เมื่อเขาตายลง ก็ย่อมไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิต”

 

สรุป

สวรรค์ชั้นที่ 4 ดุสิตาภูมิ ห่างไกลจากสวรรค์ชั้น 3 ยามาภูมิ ขึ้นไปประมาณ 42,000 โยชน์ เมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์ กับสวรรค์ชั้นดุสิตาแล้ว จะได้ 400 ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิ เทวดาผู้อาศัยอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้ ล้วนแต่ไม่มีความทุกข์ ปราศจากความร้อนใจ มีแต่ความยินดี และ ความแช่มชื่น ปัจจุบัน สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ก็สถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้

 

เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสวรรค์ชั้น 4 ที่กระผม นายฝันเล่าเรื่องมานำเสนอ ครั้งหน้าผมจะนำสวรรค์ชั้นที่ 5 มาเล่าสู่กันฟังนะครับ แล้วพบกันครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก winnews.tv

 

อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ของนายฝันเล่าเรื่อง

อ่าวฮาลอง มรดกโลกที่รังสรรค์จากมังกร

ฝันว่านั่งในโบสถ์ ช่างสงบเงียบและร่มเย็น

สีมงคล ประจำปี 2563 พกสีเหล่านี้ไว้ชีวิตรุ่งโรจน์