การตั้งศาลพระภูมิ และพิธีกรรมในการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง

การตั้งศาลพระภูมิ และพิธีกรรมในการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง

การตั้งศาลพระภูมิ และพิธีกรรมในการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง

ศาลพระภูมิ เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จัก และพบเห็นได้บ่อย ตามบ้านเรือน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งศาลพระภูมิ เป็นอย่างไร และมีพิธีกรรมในการตั้งศาลอย่างไร นายฝันเล่าเรื่อง มีความเชื่อเรื่องนี้มาแชร์ให้อ่านกันครับ

ความเชื่อกับคนไทย เป็นของคู่กันเสมอมาค่ะ เช่น ความเชื่อเรื่องฟ้า ดิน น้ำ ภูเขา ต้นไม้ และอาคารบ้านเรือน มีผีเจ้าที่เจ้าทาง ปกปักษ์รักษาอยู่ บวกกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ และพราหมณ์ฮินดู ทำให้เกิดการพัฒนาพิธีการอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับในศาล (ศาลพระภูมิ,ศาลเจ้าที่) เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแล รักษาสถานที่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้มีความเป็นสิริมงคล เจริญก้าวหน้าในทุกสถานที่ โดยนิยมตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันที่ปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่

 

ทั้งนี้ เจ้าพิธีผู้ทำพิธีกรรม ตั้งศาลพระภูมินั้น เป็นได้ทั้งพระ, พราหมณ์, ฆราวาส ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ตามคติความเชื่อจากพิธีกรรมพื้นบ้านแต่เดิม ความเชื่อทางพุทธศาสนา และพราหมณ์ฮินดู นำมาพัฒนาพิธีกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความขลัง และศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เปลี่ยนคำนำหน้าใหม่ให้ดูดีมีมงคลขึ้นจากคำว่าผีที่ดีมีคุณธรรม ให้เป็นพระ เช่น พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง หรือพระภูมิ เพราะนับถือว่าเป็น ผี ชั้นสูง

 

การตั้งศาลพระภูมิ นำแนวคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่า พระอิศวร หรือพระศิวะ ทรงมีวิมาน ประทับบนยอดเขาพระสุเมรุ เปรียบประดุจมณฑลจักรวาล พระภูมิถือเป็นเทวดา ขั้นหนึ่งเหมือนกัน วิมานของศาลพระภูมิ จึงต้องมีเสาเดียว เปรียบประดุจเขาพระสุเมรุมาศวิมานของ พระอิศวร ฉะนั้น การตั้งศาลพระภูมิ ตามคติบ้านเรือนของคนไทย จึงมีเสาเดียว ส่วนศาลเจ้าที่ นั้นเปรียบเสมือนบ้านเรือนชาวบ้านจึงมี 4 เสา ส่วนศาลที่อยู่ตามโคนต้นไม้ ทางสามแพ่ง เป็นที่สิงสถิตของ วิณญาณเร่ร่อนเพนจร นิยมสร้างศาลมี 6 เสา หรือ 8 เสา

 

การตั้งศาลพระภูมิ

 

>> หลักการ ของการตั้งศาลพระภูมิ

การประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเนื่องการตั้งศาลต้องมีการกระทำอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยเช่นการบวงสรวงเซ่นสังเวย

 

การตั้งศาลพระภูมิ เจ้าบ้านจะต้องไปปรึกษาผู้รู้ พราหมณ์ ผู้ประกอบพิธี โดยเริ่มจากการตรวจ ดูฤกษ์ยาม เจ้าพิธีจะนำ วัน/เดือน/ปีเกิดของเจ้าของบ้านมาดูประกอบ เพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

 

>>ข้อแนะนำ สถานที่สำหรับตั้งศาล มีหลักการพิจารณา ดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน

2. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ

3. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ สิ่งปฏิกูล

4. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ

5. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน

6. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

7. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

 

การตั้งศาลพระภูมิ

 

>>อุปกรณ์ ที่ใช้วางบนศาลพระภูมิชัยมงคล

1. เจว็ด

2. รูปปั้น ทาสีทาสา จำนวน 1 คู่

3. ช้างม้า จำนวน 2 คู่

4. ตุ่มเงินทอง จำนวน 1 คู่

5. ฉัตรเงินทอง จำนวน 1 คู่

 

>> อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิ

 • ขันครู
 • ดอกบัว
 • ไม้มงคล 9 ชนิด
 • พลอย 9 สี
 • หมากพลู
 • จำนวน 5 จีบ
 • บายศรีปากชาม จำนวน 1 คู่
 • ชุดมัจฉมังสาหาร , กุ้งพล่าปลายำ จำนวน 1 ชุด
 • ขนมต้มขาวต้มแด เผือกมันต้ม จำนวน 1 ชุด
 • ไม้ตีนกา พร้อมชุดอาหารสำหรับใส่ไม้ตีนกา จำนวน 9 ชุด

 

การตั้งศาลพระภูมิ

 

> ชุดสำหรับเบิกแม่ธรณี ชุดสำหรับไหว้เจ้าที่

 • พลอย 9 สี จำนวน 1 ชุด ไม้มงคล 9 อย่าง ได้แก่ ไผ่ศรีสุข,กันเกรา,ทรงบาดาล,สักทอง,ขนุน,ทองหลาง,พยุง,ราชพฤกษ์,คูน
 • ใบไม้มงคล 9 อย่าง ได้แก่ ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบขนุน ใบชัยพฤษ์ ใบคูณ ใบทองหลาง ใบโพธิ หญ้าแพรก
 • ดอกไม้มงคล ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกรัก ดอก กระดังงา ดอกขจร ดอกการเวก ดอกเข็ม ดอกฟักทอง
 • กลีบดอกไม้มงคลสำหรับโปรย ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย ดอกขจร
 • เหรียญบาทสำหรับขอซื้อที่ จำนวนพอประมาณ
 • ผ้า 3 สี จำนวน 3 ผืน (ไม่ให้ใช้สีที่เป็นกาลกิณี ตามที่เป็นดวงวันเกิดของเจ้าของงานตามระบบทักษาให้ใช้ตามสีของทักษะที่ดี ได้แก่ เดช, ศรี ,มูลละ, มนตรี) ฟักทองแกงบวช
 • ผลไม้ จำนวน 5 – 9 ชนิด มะพร้าวอ่อน จำนวน 1 คู่ ถั่วงาขาวงาดำ
 • ขนมหวาน จำนวน 9 อย่าง
 • นม, น้ำ , พวงมาลัยดาวเรือง พวงใหญ่
 • แผ่นทอง จำนวน 9 แผ่น

 

สรุป

สำหรับความเชื่อ เรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ และพิธีกรรมในการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง ที่ นายฝันเล่าเรื่อง นำมาเสนอทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องของที่พึ่งทางใจ และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น สำคัญคือ ทุกสิ่งต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองด้วย และต้องมีสติในการใช้ชีวิตในทุก ๆ วันด้วยครับ

* * * ล้านความฝัน พันเรื่องราว ข่าวล่าสุด อยากจะรู้ ล้อมวงเข้ามา ขอนายฝันเล่าให้ฟัง * * *

คลิ๊ก > > > > > ทำนายฝัน < < < < <

Facebook : ทำนายฝัน

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

 

− − − − − − อ่านเรื่องของนายฝัน อื่น ๆ − − − − − − −

ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่ 30 สิงหา – 5 กันยา 63 โดย แม่หมอ Fairy Tarot

แนวทางหวยรัฐบาล 1/9/63 นายฝันชี้ช่อง เลขเด็ดไว้ลุ้นหวยรัฐบาล

แนวทางหวยลาว 31/8/63 นายฝันชี้ช่อง เลขเด็ดไว้ลุ้นหวยลาว

แนวทางหวยฮานอย 31/8/63 นายฝันชี้ช่อง เลขเด็ดไว้ลุ้นหวยฮานอย

ความเชื่อเรื่องปาน ที่ร่างกาย มีปานตำแหน่งไหนแล้วดี ?