นิมมานรดีเทวภูมิ สวรรค์ชั้น 5 ผู้เพลิดเพลินกับสิ่งที่ตนเนรมิตขึ้นตามความพอใจ

นิมมานรดีเทวภูมิ สวรรค์ชั้น 5 ผู้เพลิดเพลินกับสิ่งที่ตนเนรมิตขึ้นตามความพอใจ

สวัสดีครับ วันนี้กระผม นายฝันเล่าเรื่อง จะมาเล่าเรื่องที่นับว่าเป็นความเข้าใจผิดของใครหลายคนมานานพอสมควร ว่าสวรรค์ของเรามีทั้งหมด 7 ชั้น แต่จริงๆ แล้วตามคติความเชื่อของโบราณนั้น สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกา, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิตา, นิมมานรดีเทว และปรนิมมิตวสวัตตีเทว ซึ่งในวันนี้กระผมจะมาเล่าสวรรค์ชั้นที่ 5 นิมมานรดีเทวภูมิ ให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ ไปอ่านกันเลย

 

สำหรับสวรรค์ที่ 5 นิมมานรดีเทวภูมิ นี้ เป็นที่สถิตของปวงเทพเจ้า ผู้มีความยินดีเพลิดเพลินในสิ่งที่เนรมิตขึ้นตามความพอใจของตน โดยมีสมเด็จท่านท้าวสุนิมมิตเทวาธิราช ทรงเป็นผู้ปกครอง

นิมมานรดีเทวภูมิ

ภายในเทพนคร มีปราสาทเงิน ปราสาททอง และปราสาทแก้ว ทั้งมีกำแพงแก้ว กำแพงทอง เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา นอกจากนั้น พื้นภูมิภาคยังมีสภาวะเป็นทองราบเรียบเสมอกัน มีสระโบกขรณี และ สวนอุทยานอันเป็นทิพย์ สำหรับเที่ยวเล่น เพื่อความสำราญของเทวดาชั้นนี้ เช่นเดียวกับสมบัติทิพย์ในสวรรค์ชั้นดุสิต ต่างกันแค่ทุกอย่างที่นี่มีสภาวะสวยสด งดงาม และประณีตกว่าในชั้นดุสิต

เทพยดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนี้ มีรูปทรงสวยงามยิ่งกว่าชาวสวรรค์ชั้นที่ต่ำกว่าทั้งหลาย มีกายเป็นทิพย์ มีรัศมีรุ่งเรืองอย่างมาก หากเขาเกิดความปรารถนาจะเสวยสุขด้วยกามคุณารมณ์สิ่งใด ก็เนรมิตเอาได้ตามความพอใจชอบใจแห่งตนทุกสิ่งทุกประการ ทำให้สวรรค์ชั้นนี้ ไม่มีความขัดข้อง และเดือดเนื้อร้อนใจในกรณีใด ๆ เลย ปรองดอง รักใคร่ และได้รับความสุขสำราญกันถ้วนหน้า

 

นิมมานรดีเทวภูมิ

 

ทางไปสวรรค์ชั้นนิมมานรดี

ผู้ที่จำอุบัติในสวรรค์ชั้นนี้ ต้องเพียรบริจาคทานเป็นอันมาก อย่างเสมอต้นเสมอปลาย จิตใจบริสุทธิ์
รักษาศีลไม่ขาดตกบกพร่อง ต้องอุตส่าห์ก่อสร้างกองบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่ อบรมจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
ไม่ให้สกปรกลามกมีมลทิน พยายามรักษาศีลไม่ให้ขาด มีใจสมบูรณ์ด้วยศีล ผลวิบากแห่งทาน
และศีลอันสูงส่งเท่านั้น จึงจะบันดาลให้ไปอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้

ในทานสูตรกล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดทำทานโดยไม่คิดว่าเราหุงหากิน แต่สมณพราหมณ์เหล่านั้น ไม่ได้หุงหากิน
เราจะไม่ให้ทานก็ไม่บังควรอย่างยิ่ง แต่ได้คิดว่าเราจะให้ทานเหมือนอย่างฤาษีทั้งหลาย
ที่ได้กระทำมาในอดีต เมื่อตายลงย่อมไปบังเกิดเป็นเทวดา ในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี”

 

สรุป

ยามาภูมิ ตั้งอยู่ในอากาศ สูงกว่ายอดเขาพระสุเมรุถึง 42,000 โยชน์ เมื่อเทียบเวลาระหว่างโลกมนุษย์ กับ สวรรค์ชั้นยามาภูมิแล้ว 200 ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นนี้ มีผู้ปกครองคือ พระสยามเทวธิราช ซึ่งรัชกาลที่ 4 ได้นำชื่อของท่านมาเป็น เทวดาประจำเมืองของประเทศไทย เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศ ซึ่งปัจจุบัน เทวรูปของพระสยามเทวธิราชนั้น สถิตอยู่ที่ ตอนกลางพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง นั่นเอง

เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสวรรค์ชั้น 5 ที่กระผม นายฝันเล่าเรื่องมานำเสนอ ครั้งหน้าผมจะนำสวรรค์ชั้นที่ 6 ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสุดท้าย มาเล่าสู่กันฟังนะครับ แล้วพบกันครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอบคุณรูปจาก DMC.TV

อ่านนายฝันเล่าเรื่องอื่น ๆ

ฝันเห็นหุ่นไล่กา ยืนโดดเดี่ยวอยู่กลางไร่นา

ฝันว่านั่งในโบสถ์ ช่างสงบเงียบและร่มเย็น

อ่าวฮาลอง มรดกโลกที่รังสรรค์จากมังกร